وام

 

 

جهت دریافت وام تسهیلات مالیکلیک کنید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در صورتی که در ارتباط با فرآیندهای ثبت نام برای دریافت تسهیلات کارکنان و معلمین سوالی دارید، با شماره تماس ذیل در ارتباط باشید.
 

☎️ 021-47386000